Gada balva zinātnē 2016 - LZA akadēmiķei Vairai Vīķei-Freibergai


Gada balvas zinātnē pasniegšanas ceremonijā balva tiks pasniegta LZA akadēmiķei Vairai Vīķei-Freibergai par noslēgtu nozīmīgu latviešu folkloras pētniecības posmu, kas veltīts aptuveni 4000 latviešu tautasdziesmu tekstu par sauli formas un satura problēmu izpētei.
Ar cikla „Trejādas saules” piekto grāmatu – zinātnisko monogrāfiju “Mitoloģiskā saule” (2016) folkloras pētniece Prof. Dr. Vaira Vīķe-Freiberga noslēdza ilgu un nozīmīgu latviešu folkloras pētniecības posmu, kas veltīts aptuveni 4000 latviešu tautasdziesmu tekstu par sauli formas un satura problēmu izpētei. Autores pētnieciskā darba rezultāti ietver jau četrās iepriekšējās grāmatas: „Kosmoloģiskā saule” (1997), „Hronoloģiskā saule” (1999), „Meteoroloģiskā saule. Siltā saule” (2002), „Meteoroloģiskā saule. Gaišā saule” (2011). Saules dziesmu analīzē rastas atbildes uz jautājumiem gan par tautasdziesmu nozīmi vispār, gan tautasdziesmu poētiku, valodas izteiksmes īpatnībām, gan tekstu strukturēšanas paņēmieniem, gan teorētiskos jautājumos par atšķirībām starp mutvārdu un rakstīto valodu. Vairas Vīķes-Freibergas zinātniski pētnieciskais darbs folkloristikā lielā mērā balstīts kopā ar informācijas zinātņu Prof. Dr. Imantu Freibergu īstenotajā latviešu tautasdziesmu datorizācijā – ciparu formā iegūtais dziesmu korpuss ir bijis galvenais saules dainu izpētes avots. Autore skaidrojusi, kas ir mitoloģija, apskatot mitoloģiju Rietumu vēstures spogulī, aplūkojusi mitoloģijas definīcijas, baltu un latviešu mitoloģiju, rosinājusi diskusiju par naratīvo vēstījumu kā mitoloģijas noteicošo īpašību, par mitoloģijas un poēzijas kopsakarībām, kā arī meklējusi atbildes uz atsevišķiem reliģijas aksioloģijas jautājumiem.
Autore darba procesā saules tautasdziesmas sistematizēja trīs kategorijās: kosmoloģiskajai saulei, fiziskajai saulei un mitoloģiskajai saulei veltītās. Tieši mitoloģiskās saules dainas bija autores pirmā interese. Vienlaikus mitoloģisko saules dainu analīze bija apjomīgākā darba daļa un notika kā noslēdzošais pētījuma posms, vispirms veicot kosmoloģiskās un fizikālās saules izpēti tautasdziesmu tekstos.
Vaira Vīķe-Freiberga atzīst, ka saules tēla pētniecība tautasdziesmās ir viņas sirdslieta, un piemin, ka tautasdziesmu vērtības saglabāšanai ir svarīgi tās mācīt bērniem “dzīvā veidā” jau no agras bērnības, sākot ar šūpuļdziesmām un tautas pasakām, tādējādi tautasdziesmām kļūstot par daļu no paša cilvēka.

Foto no Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas “Trejādas saules. Mitoloģiskā saule” un Imanta Freiberga sakārtotās tautasdziesmu izlases “Laima. Mūža licējiņa” atvēršanas svētkiem.

Fotogrāfs: Gunārs Janaitis

Avots: