Vizīte Ēģiptē


19. un 20. aprīlī Aleksandrijā, Ēģiptē, Vaira Vīķe-Freiberga piedalījās ikgadējā Aleksandrijas bibliotēkas (Biblioteca Aleksandrina) pilnvarnieku padomes sanāksmē, kurā tika izvērtēts iepriekšējā gada darbs un definēti uzdevumi nākamajam gadam.

Bibliotēkas pilnvarnieku padomes locekļiem bija tikšanās ar Ēģiptes prezidentu Abdelu Fatāhu Elsisī, kurš vienlaikus ir arī šīs padomes priekšsēdētājs. Sarunā ar prezidentu tika pārrunāta izglītības nozīme valsts izaugsmē un zināšanu sabiedrībā. Prezidents atzīmēja Aleksandrijas Jaunās bibliotēkas nozīmīgumu kā vietu, kur noris dialogs starp dažādām tautām un sabiedrībām. Viņš arī uzsvēra šīs bibliotēkas būtisko lomu demokrātijas veidošanā un veicināšanā Ēģiptē. Aleksandrija Jaunā bibliotēka par savu virsuzdevumu ir izvirzījusi veicināt izglītību un radošumu, kā arī pieejamību senās Aleksandrijas bibliotēkas zinātniskajam mantojumam. Pilnvarnieku padomes uzdevums ir definēt bibliotēkas attīstības stratēģijas vadlīnijas un apstiprināt uzdevumu izpildi.

Pēc prezidenta uzrunas viņš uzklausīja arī padomes locekļu komentārus. V. Vīķe-Freiberga uzsvēra bibliotēkas kā institūcijas svarīgo lomu, kas palīdzēs Ēģiptes prezidentam īstenot ieceri par Ēģipti kā izglītotu un uz zināšanu resursiem balstītu valsti. Viņa arī augstu novērtēja Ēģiptes prezidenta apņemšanos strādāt, lai nodrošinātu labas izglītības iespējas, un tās sasniegtu arī vismazākos un attālākos Ēģiptes ciemus. V. Vīķe-Freiberga atsaucās uz savas dzīves pieredzi, kad, pateicoties mazai skoliņai Marokas laukos, viņas izglītība netika pārtraukta. To profesore īpaši atsauca atmiņā un novērtēja daudzus gadus vēlāk pēc atgriešanās no emigrācijas dzimtenē, kad viņa tika ievēlēta par pirmo Latvijas Valsts prezidenti sievieti.

2011. gadā V. Vīķe-Freiberga tika uzaicināta pievienoties Aleksandrijas Jaunās bibliotēkas pilnvarnieku padomei, kurā piedalās starptautiski atzīti akadēmisko aprindu pārstāvji no visas pasaules, kā arī bijušās augstākā līmeņa valsts amatpersonas. Viņu vidū ir bijušais Nīderlandes premjerministrs Vims Koks, bijušais Bolīvijas valsts prezidents Horhe Fernando Pasinama, bijušais ilggadējais Arābu līgas priekšsēdētājs Amrs Musa, Āfrikas Zinātnes Akadēmijas prezidents sudānietis Muhameds Hasans un Francijas Nacionālās bibliotēkas prezidents Bruno Rasins.

Aleksandrijas bibliotēkas ēka kā kopīgs UNESCO un Ēģiptes projekts tika uzcelta par starptautiskiem ziedojumiem un atklāta 2002. gada 16. oktobrī. Bibliotēka piedāvā ne vien plašam lasītāju lokam atvērtu bagātu literāro mantojumu, bet ir arī nozīmīgs kultūras centrs ar daudzveidīgu pasākumu klāstu un vada 15 dažādas pētniecības institūcijas.
Latvijas vēstniecība Kairā rosināja un patlaban norit sarunas starp Latvijas Nacionālo bibliotēku un Aleksandrijas bibliotēku par saprašanās memoranda parakstīšanu un bibliotēkas direktoru vizīšu apmaiņu.

/Latvijas vēstniecības Ēģiptē sagatavotā informācija/