Vīķe-Freiberga: Lai Dievs dod spēku darīt to, kas ir mūža pienākums


Portāls “Delfi”, pēc Valsts prezidenta mājaslapā pieejamās informācijas, piedāvā nelielu ieskatu tajā, ko par būtisku vēstījumu tautai šajā dievkalpojumā atzinuši un teikuši trīs prezidenti – Vaira Vīķe- Freiberga, Valdis Zatlers un Raimonds Vējonis.

Vīķe-Freiberga: Lai Dievs dod spēku darīt to, kas ir mūža pienākums

“Mēs esam pulcējušies šeit, šajā svētajā vietā, lai lūgtu piedošanu par saviem grēkiem un izlūgtos Dieva žēlastību un Svētā Gara apskaidrību. Daudzi ir nākuši tālu ceļu un ar kājām, lai ar to pasvītrotu savu apņemšanos ar katru soli tuvoties Dievam, ar katru soli apliecinātu savu gatavību un savu atvērtību Dieva žēlastībai un mīlestībai,” 2002. gada 15. augustā, uzrunājot Aglonā sanākušos, teica toreizējā Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

“Es novēlu visiem, kas šeit pulcējušies kopā savās lūgšanās – lai katram vienam no jums Dievs piepilda jūsu lūgšanas, lai dod jums spēku turpināt savas dzīves darbus un pienākumus, lai dod jums mierinājumu bēdās un veselību ar stiprumu.

Es lūdzu jūs pievienoties man, aizlūdzot par Latvijas zemi un valsti, lai Dievs pasargā to no ļauna, lai Dievs dod katram no mums spēku darīt to, kas ir mūsu mūža pienākums, pildīt to, kas ir mūsu uzdevums, godīgi padarīt savu darbu, sev pašiem par labumu un visai valstij par svētību. Mums ir ļoti daudz ko darīt, lai Dievs mums palīdz veikt to visiem kopā, apņemsimies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, un lūgsim Dieva palīdzību, kad cilvēku prāta un spēka pietrūkst un kad mums ir vajadzīga palīdzība no augšas,” rezumēja prezidente.

Avots: http://www.delfi.lv/news/national/politics/morals-pagrimums-un-velme-pec-miera-prezidentu-teiktais-tautai-aglona.d?id=47786183&page=2

Foto: LETA