Vairas Vīķes-Freibergas apsveikums "AFS Latvija" 25 gadu jubilejā


AFS Latvija Starpkultūru programmas goda patronese Vaira Vīķe-Freiberga sūta sveicienus brīvprātīgajiem un viesģimenēm organizācijas 25 gadu jubilejā.