Vaira Vīķe-Freiberga: Latvijā ir sociālie slāņi, kas ir atsvešinājušies no idejas, ka pašam par sevi jāgādā


“Šiem cilvēkiem pietrūkst patriotisma. Ir citi, kas ilgojas pēc dzimtenes, kas ilgojas pēc saviem radiem un draugiem, tie atgriezīsies.” Latvijas Valsts prezidente (1999.-2007.g.) Vaira Vīķe-Freiberga RīgaTV 24 raidījumā TOP5 komentē latviešu iespējas atgriezties dzimtenē.
Runājot par Ekonomikas Ministrijas rosinājumu Latvijas darba tirgum piesaistīt ārvalstniekus, prezidente iezīmē vairākus faktorus, kas ietekmē situāciju darba tirgū – vai visi darba spējīgie, kuri paliek un dzīvo Latvijā ir iesaistīti darba tirgū un, vai darba spējīgie ir izmantojuši visas iespējas pārkvalificēties un turpināt izglītoties: “Mums nav izmantoti visi cilvēkresursi, kas valstī šobrīd atrodas, visefektīvākā, optimālākā veidā.” Prezidente piezīmē, ja vēlamies piesaistīt darbaspēkus no citām valstīm, tad galvenais izvēlēties cilvēkus no valstīm, kuri nav naidīgi noskaņoti pret Latviju: “Es domāju vienīgie, no kuriem mums būtu jābaidās, ka pie mums ieplūdīs, atkal kā tas bija Padomju laikā, tādi cilvēki, kas nicina šo valsti un viņas būtību, specifikāciju, īpatnības. Kas nicina viņas valodu un viņas tautu, bet tādi, kas viņu respektē.” Nobeigumā prezidente izsaka nožēlu, ka Krievijas gadījumā ir vēlarvien tāda aizvainojuma sajūta – kā viņi uzdrošinājās kļūt par neatkarīgiem!

Avots: http://play24.lv/video/10680/vaira-vike-freiberga-latvija-ir-socialie-slani-kas-ir-atsvesinajusies-no-idejas-ka-pasam-par-sevi-jagada