V.V.-F. 4plus4


Grāmata izdota 2007. gadā.

Vairāk nekā 600 lappuses biezajā grāmatā apkopotas spilgtākās un nozīmīgākās Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas runas un uzrunas (1999—2007), un katra gada runas ievada konspektīvs konkrētā gada Latvijas un pasaules notikumu apkopojums. Grāmata liecina par astoņu gadu norisēm Latvijas iekšpolitikā un ārpolitikā, iezīmē procesus, brīžiem ļoti sarežģītus un pretrunīgi vērtētus, jautājumus, kuru traktējums sabiedrībā izraisījis nereti polāras reakcijas: demokrātija, tiesu sistēma, cilvēktiesības, valsts vēsture, iedzīvotāju labklājība. Dažādās auditorijās teiktas – gan laukos, gan pilsētās, gan politiskās elites, gan radošas inteliģences lokā, gan jauniešiem, gan vecāka gadagājuma klausītājiem – Valsts prezidentes runas, arī visglobālākos jautājumus skarot, savus mērķus un argumentāciju rod Latvijas realitātē un interesēs. Tekstu papildina fotogrāfijas, kas dokumentē runas teikšanas brīdi. Grāmatas mākslinieciskais noformējums – Normunds Pucis, projekta koordinatore Dr. Anita Rožkalne.