Tikšanās ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu


2015.gada 18.februārī Ministru prezidente Laimdota Straujuma tikās ar Vairu Vīķi – Freibergu un pārrunāja aktualitātes Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, Ukrainas situāciju un citus jautājumus.

V.Vīķe-Freiberga sarunā apliecināja, ka Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē pirmie divi mēneši starptautiski tiek augstu novērtēti, Latvijas darbs tiek novērtēts kā ļoti lietišķs, labi organizēts un uz rezultātu vērsts.