Salaspils novada bibliotēkā izstāde „Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli”


Pateicība

Sirsnīgi pateicos Salaspils novada bibliotēkas kolektīvam par interesanto, vērienīgo un profesionāli augstākajā līmenī izveidoto izstādi! Mīļš paldies visiem atklāšanas dalībniekiem un sveicējiem!
Sirsnībā un pateicībā – VVF

 

Salaspils novada bibliotēkā izstāde „Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli”

Atzīmējot prezidentes (1999-2007), dainu pētnieces, psiholoģijas profesores Vairas Vīķes-Freibergas jubileju, no 8. līdz 30.decembrim Salaspils novada bibliotēkā skatāma izstāde „Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli”.

Izstādes apmeklētājam tiek dota iespēja ielūkoties Vairas Vīķes-Freibergas dzīves gājumā sākot no bērnības un bēgļu gaitām Otrā pasaules kara laikā līdz viņas pēcprezidentūras darbībai šodien. Izstāde ietver faktu un foto liecības, prezentācijas, grāmatas un periodiskos izdevumus. Bagātīgs ir eksprezidentes oriģināldarbu un zinātnisko publikāciju klāsts, kura daudzveidīgo tematisko loku atspoguļo izstādē iekļautā darbu izlase. Salaspils bibliotēkas krājumā esošie materiāli papildināti ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas kolekciju.
Izstāde tapusi sadarbībā ar Daugavas muzeju un Salaspils 1.vidusskolu. Izstādes īstenošanā atbalstu sniedza Imants Freibergs un Vairas Vīķes-Freibergas sekretāre Daina Lasmane.
           Izstādes atklāšana norisinājās 8.decembra pēcpusdienā. Piedalīties bija aicināti aktīvākie lasītāji, sadarbības partneri un kolēģi. Sanākušos ar klātbūtni pagodināja pati Vaira Vīķe-Freiberga un viņas dzīvesbiedrs un balsts Imants Freibergs. Viesu vidū bija arī prezidentes laikabiedrs un ģimenes draugs, dzejnieks Knuts Skujenieks. Izstādes ieinteresēta, gaviļniece rūpīgi un nesteidzīgi aplūkoja Salaspils novada bibliotēkas sarūpēto dāvanu, vēlāk atzīstot, ka tā ir lielisks pārsteigums dzimšanas dienā. Jubilāri un klātesošos priecēja Salaspils 1.vidusskolas vokālais ansamblis „Atvariņi” Aijas Pizānes vadībā. Bērnu dziedātās tautasdziesmas, ziedi un apsveikuma vārdi Vairai Vīķei-Freibergai jubilejā raisīja gaišu noskaņu. Prezidente labprāt dalījās priekā par izstādi un pasākuma gaitā brīžiem ļāvās atmiņām, kas emocionāli sildīja gaisotni.
           Saules motīvs ir cieši ievijies Vairas Vīķes-Freibergas mūžā. „Maroka, Daurata un Kasablanka pasaules kartē šodien iezīmējas kā viena no Latvijas prezidentes mītnes un patvēruma zemēm bēgļu gaitās pēc Otrā pasaules kara. Varbūt tieši tur tālumā, siltās dienvidu saules apspīdēta, viņa sāka aizdomāties par savas dzimtenes sauli un pasauli un tās abas atrada latvju dainās?”, tā retoriski izskan minējums Ausmas Cimdiņas biogrāfiskajā apcerē „Brīvības vārdā”. Latviešu tautasdziesmu pētniecība, kas aizsākās aizvadītā gadsimta 60. gados trimdā, turpinājās arī pildot valsts prezidentes pienākumus. Knuts Skujenieks par Vairas Vīķes-Freibergas grāmatu „Siltā saule” (2002) saka: „Šeit tekstā ieiet pašas autores atmiņas un iespaidi, nostāsti un ģimenes tradīcijas. Un tas absolūti netraucē nopietnai, dziļai analīzei. Šeit nav bailes no subjektīvisma, savas interpretācijas. Mēs tai varbūt nepiekritīsim, mēs to varbūt redzēsim citādi, bet ne tas ir svarīgi. Mēs esam ierosināti, mēs esam iedziļināti šajā milzīgajā gaismas būvē …” 2016.gadā apgādā „Pētergailis” klajā nāca noslēdzošais pentaloģijas „Trejādas saules”: Mitoloģiskā saule sējums, par kuru autore 2017.gadā saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas Gada balvu zinātnē.
Saule, latvietība un latviskās vērtības ir tikai dažas no tēmām, kuras savos zinātniskajos darbos pētījusi un publiskajā telpā atspoguļojusi Vaira Vīķe-Freiberga. Aicinām aplūkot izstādi par spilgtu un Latvijai nozīmīgu pasaules mēroga personību, kuras veikums ir neaptverams.
            Izstāde tapusi ar Salaspils novada domes finansiālu atbalstu. Izstādes veidotāji pateicas par sadarbību māksliniecei Dainai Zilaucei, skolotājai Dainai Tauriņai un viņas audzēkņiem, fotogrāfam Kasparam Suškevicam, poligrāfijas kompānijai Lattims u.c.
            Izstāde iecerēta un īstenota kā ceļojošā izstāde un turpmāk atsauksimies bibliotēku un citu organizāciju vēlmei izstādi eksponēt savās telpās.
Tekstu sagatavoja Ilze Zariņa
Foto: Anda Priedīte, Kaspars Suškevičs, privātais arhīvs
 Latgales Reģionālās TV video sižets: