Nodibināts Aleksandrijas bibliotēkas Draugu biedrības Latvijas atzars


Šī gada 2. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) nodibināts Aleksandrijas bibliotēkas Draugu biedrības Latvijas atzars (Latvian Friends Association of the Library of Alexandria).

Tā galvenie mērķi un uzdevumi ir sekmēt zināšanu un domu apmaiņu par Ēģiptes un Aleksandrijas vietu no vissenākā laikmeta, cauri hellēnisma kultūrai, Romas impērijai, kristietības pirmsākumiem, islāma dominantei un arābu pasaulei līdz pat mūsdienām. Biedrība veicina izpratni vietējā sabiedrībā par Aleksandrijas bibliotēkas (AB) nozīmi, un paredzēts, ka, piemēram, sanāksmes, publikācijas (tulkojumi), kultūras pasākumi varētu stiprināt Latvijas un Ēģiptes kultūras sadarbību un AB fundamentālo vēstījumu izplatīšanu.

Pasākumā ar uzrunām piedalījās LNB direktors Andris Vilks, prof. Dr. Vaira Vīķe-Freiberga, AB direktors Dr. Ismails Serageldīns (Ismail Serageldin), dzejnieks un tulkotājs Uldis Bērziņš, Latvijas Universitātes (LU) prof. Dr. Harijs Tumans, Mākslas muzeja “Rīgas Birža” vadītāja Dr. Daiga Upeniece, LU Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) dekāne prof. Dr. Ilze Rūmniece, LU HZF vecākā eksperte Ingrīda Kleinhofa.

“Pateicos Latvijai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai par godpilno iniciatīvu, ko esat uzņēmušies, lai atbalstītu Aleksandrijas bibliotēkas Draugu biedrību ideju, Ēģipti un globālu zināšanu apriti! Aleksandrijas bibliotēka ir kas daudz vairāk nekā institūcija vai ēka – pirmkārt un galvenokārt, tā ir simbols idejai. Idejai par visiem pieejamām, plašām un atvērtām zināšanām, izglītību, starptautisku toleranci un vārda brīvību. Nenoliedzami, mūsdienu ģeopolitiskajos apstākļos šī ideja ir izaicinoša. Taču uzskatu, ka visiem kopā, apvienojoties Draugu biedrībā visā pasaulē, mums izdosies to uzturēt dzīvu un cienījamu,” sacīja Dr. I. Serageldīns.

“Aleksandrijas bibliotēka savā daudzveidībā un daudzpusībā ir vadošā bibliotēka pasaulē. Dr. Serageldīna vadība ir iedvesmojusi vīziju par bibliotēku kā ļoti daudzpusīgu informācijas un kultūras centru, kas kā bāka izstaro  zināšanas par Ēģipti, Āfriku un Tuvajiem Austrumiem. Viņa vīzijā ietilpst bibliotēkas novešana tādā līmenī, ka tā ir pirmajā vietā attiecībā uz moderno tehnoloģiju ieviešanu. Atbalstot Aleksandrijas bibliotēku un tās konceptu, mēs atbalstām priekšstatu par to, kas ir zināšanas modernā pasaulē un kādā veidā iespējams izglītot tautu. Caur biedrību iegūtā pieredze sniegs arī mums iedvesmu par to, kā palīdzēt mūsu tautai visa mūža garumā turpināt paplašināt savas zināšanas,” pauda Dr. V. Vīķe-Freiberga, bijusī Latvijas Valsts prezidente un AB Uzticības padomes pārstāve.

Starptautisko Draugu apvienība (International Friends of the Bibliotheca Alexandrina) ir viena no AB atbalsta struktūrām, kuras atzari šobrīd ir Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Dienvidāfrikas Republikā, Ēģiptē, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Kanādā, Krievijā, Lielbritānijā, Marokā, Meksikā, Monako, Nīderlandē, Norvēģijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Vācijā, Zviedrijā un UNESCO.

Biedrības Latvijas atzarā apvienojušies dažādu nozaru (vēstures, valodu, literatūras, filozofijas, teoloģijas, politoloģijas u.c.), akadēmiskās vides, diplomātijas, politikas, kultūras un mākslas pārstāvji, tostarp Latvijā pastāvīgi dzīvojošie Tuvo Austrumu pārstāvji, kuri ir iekļāvušies Latvijas sabiedriskajā dzīvē.

2015. gada novembrī, LNB direktoram A. Vilkam atrodoties darba vizītē Aleksandrijā, Ēģiptē, notika saprašanās memoranda starp LNB un AB parakstīšana. Noslēgtā vienošanās paredz speciālistu, pieredzes un grāmatu apmaiņu starp abām institūcijām, sadarbību pētniecības un digitalizācijas jomā, kā arī kopīgu apmācību programmu izstrādi.

IMG_4338_small IMG_4303

 

Avots: LNBhttp://lnb.lv/lv/nodibinats-aleksandrijas-bibliotekas-draugu-biedribas-latvijas-atzars

Foto: fotogrāfs: Toms Taukulis