Liepājas koncertzāles „Lielais dzintars” atklāšanas svētkos 2015.gada 7.novembrī


Sen gaidītā lielā diena nu ir pienākusi, kad Liepājas Lielais Dzintars ver savas durvis visaugstāko viesu klātbūtnē un nu atspīd pār visu Kurzemi kā unikāls mūzikas un kultūras centrs, kas paliks kā dārgs mantojums vēl daudzām liepājnieku paaudzēm.

Šī daudzfunkcionālā celtne ar savu īpatnējo skaistumu nu kļūs par vienu no Liepājas ievērojamākām atpazīstamības zīmēm, kas greznos pašu liepājnieku ikdienu un paliks nedzēšamā atmiņā visiem Liepājas viesiem kā Liepājas vizītkarte.

Liepājas simfoniskais orķestris, kura slava jau sen izgājusi pasaulē, nu beidzot ir ieguvuvis savai kvalitātei un mākslinieciskam briedumam atbilstošu koncertu ietvaru, bet Liepājas topošie mūziķi – savām studijām un mēģinājumiem piemērotu un iedvesmojošu mājvietu.

Kā projekta goda patronese vēlos izteikt savu atzinību koncertzāles mākslinieciskās koncepcijas veidotājam Intam Dāldera kungam, Liepājas mēram Uldim Seska kungam un Liepājas domniekiem par nenogurstošo cīņu par šī projekta realizāciju, slavenajam Austrijas arhitektam Folkeram Gīnkes kungam un viņa komandai par unikāli oriģinālo un skaisto šīs ēkas veidolu, kā arī Vācijas akustiķiem un vietējiem būvniekiem par rūpīgo un atbildīgo darbu, kas ieguldīts šīs ēkas tapšanā.

Lai Liepājas Lielais Dzintars mirdz un skan un lai vēl daudzas paaudzes atrod šeit mākslas baudījumu un prieku!

Vaira Vīķe-Freiberga

EdgarsFoto_1147

EdgarsFoto_1397

EdgarsFoto_1405