Latvijas de iure atzīšanas 95. gadadienā lekcija Latvijas vēstniecībā Itālijā


Atzīmējot Latvijas de iure atzīšanas 95. gadadienu, vēstniecībā Itālijā ar lekciju uzstājās bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Uzsākot lekciju, bijusī Valsts prezidente uzsvēra, ka 26. janvāris ir īpaša diena Latvijas vēsturē, norādot, ka, lai arī Latvija savu neatkarību deklarēja 1918. gadā, starptautiskajai valsts atzīšanai bija nepieciešami gandrīz divi smaga diplomātiska darba gadi, jo tikai starptautiski atzīta valsts kļūst par pilntiesīgu starptautisko tiesību subjektu. Bijusī Valsts prezidente norādīja, ka īpaša loma Latvijas deiure atzīšanā bija Itālijai, kuras ārlietu ministrs Karlo Sforca (Carlo Sforza) ar savu aktīvo pozīciju, būtība lielā mērā nodrošināja sabiedroto valstu pozitīvo lēmumu. V.Vīķe-Freiberga lekcijas laikā īpašu uzmanību pievērsa Latvijas attīstībai starpkaru periodā, PSRS okupācijai un Latvijas neatkarības atjaunošanai 1990. gadā. Bijusī Valsts prezidente dalījās atmiņās par ārpolitisko darbību savas prezidentūras laikā, kad atjaunotās neatkarīgas Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai bija vitāli svarīgi iegūt uzaicinājumu Latvijas dalībai NATO un Eiropas Savienībai. V.Vīķe–Freiberga uzsvēra, ka Latvijas ārpolitisko mērķu īstenošana-dalība NATO un Eiropas Savienībā, bija grūta un atbildīga diplomātiskā un valsts reformu darba rezultāts. Latvijas valstij sabiedroto un draugu atbalsts bija svarīgs ceļā uz neatkarību gan 1921. gadā, gan cīņā par neatkarības saglabāšanu pēc 1990. gada.

V.Vīķes-Freibergas lekciju, atzīmējot Latvijas starptautiskās atzīšanas gadadienu, apmeklēja Itālijā akreditētie vēstnieki, Itālijas Ārlietu un starptautiskās sadarbības ministrijas un akadēmiskās vides pārstāvji, kā arī Itālijas bijušie vēstnieki Latvijā.  Lekcijas noslēgumā klātesošie uzdeva jautājumus par Latvijas vēsturi, Latvijas ārpolitikas aktualitātēm.

Sabiedroto valstu Augstākās padomes sēdē 1921. gada 26.janvārī janvārī piedalījās Beļģijas, Francijas, Itālijas un Lielbritānijas premjerministri un ārlietu ministri, kā arī Japānas pārstāvis. Tajā pašā dienā – 1921. gada 26. janvārī – atzina arī Igauniju.

Avots: http://www.mfa.gov.lv/rome/aktualitates/49513-latvijas-vestnieciba-italija-tiek-atzimeta-latvijas-de-iure-atzisanas-95-gadadiena

Latvijas vēstniecība Itālijā
Via Giovanni Battista Martini 13, 00198 Roma, Itālija
Tālrunis: +39 0 688 41 227
Fakss: +39 0 688 41 239
E-pasts: embassy.italy@mfa.gov.lv
Mājas lapa: http://www.mfa.gov.lv/rome