Izveido Simtgades padomi ar bijušo Valsts prezidentu dalību


Lai mērķtiecīgi virzītu Latviju ceļā uz tās simtgadi, pirmdien, 9.novembrī, Valsts prezidents Raimonds Vējonis izveidojis Simtgades padomi. Tajā ietilpst bijušie Latvijas Valsts prezidenti – Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga, Valdis Zatlers, Andris Bērziņš – , kā arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Ministru prezidente Laimdota Straujuma un kultūras ministre Dace Melbārde. Visi tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka šajos svētkos jābūt iesaistītiem gan Latvijas iedzīvotājiem, gan tautiešiem ārvalstīs, turklāt jāizmanto iespēja visai pasaulei atgādināt par mūsu valsti un tautu.

“Valsts dibināšanas svinības vairāku gadu garumā ir unikāls un krāšņs notikums, kas atgādinās par 1918.gada 18.novembrī liktajām pamatvērtībām, tālo ceļu uz Latvijas neatkarību un iezīmēs valsts nākotnes vīziju. Tāpēc jo īpaši svarīgi šajos svētkos ir apzināties, ka cilvēki ir Latvijas lielākā vērtība un ka tikai viņu iesaistīšana svētku rīkošanā un svinēšanā spēs nodrošināt, ka mūsu valsts simtgade kļūst par visas tautas svētkiem,” sarunā ar Simtgades padomes locekļiem sacīja Raimonds Vējonis. Viņš uzsvēra, ka ļoti liels ieguvums svinību gatavošanas procesā būs bijušo Latvijas prezidentu idejas un bagātā pieredze, jo viņi iepriekšējās desmitgadēs devuši būtisku ieguldījumu valsts attīstībā un tēla veidošanā.

Valsts prezidents norādīja, ka praktiskie jautājumi valsts dzimšanas dienas vērienīgo norišu plānošanā turpmāk būs Kultūras ministrijas paspārnē esošā Latvijas valsts simtgades biroja pārziņā, savukārt Simtgades padome, tiekoties vairākas reizes gadā, sekos līdzi svētku plānošanas ideoloģiskajai ievirzei, piedāvās savus ierosinājumus un vērtēs pārējo svētku organizācijā iesaistīto institūciju veikumu nacionālo programmu, privāto iniciatīvu un starptautisko pasākumu koordinēšanas jomā.

Tikšanās laikā Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidente, kultūras ministre un bijušie Valsts prezidenti apsprieda Kultūras ministrijas izvirzīto virsmērķi – stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, veicinot pašorganizējošus procesus un sadarbību. Vienlaikus tika atzīts, ka liela uzmanība jāpievērš dažādu nozaru ministriju sadarbībai, Latvijas pašvaldību iesaistīšanai, kā arī valsts simbolu attīstībai, mudinot cilvēkus līdzdarboties ar savām iniciatīvām, darbiem, pieredzi un zināšanām. Nākamo tikšanos Simtgades padome varētu rīkot nākamā gada sākumā.

Informācija un foto: Valsts prezidenta kanceleja

_83U8468