Izaicinājums. Pirmā Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga


Grāmata izdota 2003. gadā. Grāmatas autors ir Māris Čaklais.

Māra Čaklā grāmata tapusi vairāku gadu desmitu laikā, jo autors tai neapzināti gatavojies kopš pirmajām tikšanās reizēm ar nākamo Valsts prezidenti vēl laikā, kad Latvija bija Padomju Savienības sastāvdaļa. Šī ilgā pazīšanās un M. Čaklā dzejnieka talants ir bijuši labi priekšnoteikumi tam, lai grāmata būtu interesants Valsts prezidentes personības atklājums, kamēr M. Čaklā, sabiedrības cilvēka un radio «Brīvā Eiropa» žurnālista, pieredze ir ļāvusi daudzus grāmatā aprakstītos notikumus analītiski tvert to psiholoģiskajā un politiskajā kontekstā. Apjomīgajā grāmatā ievietotas ap 200 fotogrāfiju, kurās skatām Valsts prezidenti gan valstiski nozīmīgos notikumos, gan atpūtas mirkļos kopā ar ģimeni un draugiem, gan saistībā ar zinātnisko darbību.