Intervija LNT TOP10: Latvijas izvirzītie un sasniegtie vai nesasniegtie mērķi pēc neatkarības atgūšanas


22.05.2016. Intervija LNT TOP10 par Latvijas izvirzītajiem un sasniegtajiem vai nesasniegtajiem mērķiem pēc neatkarības atgūšanas.

 

22.05.2016. Intervija LNT TOP10 par nepilsoņu jautājumu.