En Nobre de la Libertad


Grāmata izdota 2006. gadā. Ausmas Cimdiņas grāmatas „Brīvības vārdā” spāņu valodas izdevums.