Darbu uzsākusi Augsta līmeņa amatpersonu grupa drošības jautājumos


Prof. Dr. Vaira Vīķe-Freiberga šajās dienās piedalās Minhenes Drošības konferencē, kuras laikā vakar, 7.02.2015., notika jaunizveidotās Augsta līmeņa amatpersonu darba grupas (Panel of Eminent Persons on European Security as a Common Project) dalībnieku tikšanās ar darba grupas izveidotājiem – EDSO prezidējošās Troikas ārlietu ministriem (2014. gadā Šveice, pārstāv ministrs D.Bukhalters; šogad Serbija, pārstāv ministrs I.Dačičs; 2016.gadā Vācija, pārstāv ministrs F.Šteinmeijers).

Šodien, 8.02.2015., Minhenē Vaira Vīķe-Freiberga piedalās pirmajā jaunizveidotās darba grupas sēdē. Plānots, ka grupa sagatavos ziņojumus par Ukrainas krīzes ietekmi uz EDSO darbu, kā arī par Eiropas drošību kopumā.

Kā 12.01.2015. jau vēstīts bijusī Latvijas Valsts prezidente Prof. Dr. Vaira Vīķe-Freiberga uzaicināta un ir piekritusi darboties Augsta līmeņa amatpersonu darba grupā (Panel of Eminent Persons on European Security as a Common Project), kas izveidota Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) ietvaros.

Krievijas agresijas Ukrainā radītā Eiropas drošības krīze radījusi nepieciešamību atjaunot pārdomu procesu uzticības un drošības veicināšanai Eiropā un pasaulē.

Darba grupas dalībnieku uzdevumi ir izstrādāt priekšlikumus par to, kā var veicināt iekļaujošu un konstruktīvu dialogu par drošības izaicinājumiem Eiroatlantiskajā telpā, kā arī atjaunot uzticības un sadarbības gaisotni starp EDSO dalībvalstīm drošības jautājumos, balstoties uz EDSO Helsinku noslēguma akta (1975) un Parīzes Hartas (1991) principu ieviešanu. Lai to īstenotu, darba grupa cieši sadarbosies ar dalībvalstīm, EDSO institūcijām, citām starptautiskajām organizācijām, pētniekiem un pilsonisko sabiedrību.

Darba grupas priekšsēdētājs ir pieredzējušais Vācijas diplomāts Volfgangs Išingers (Wolfgang Ischinger). Projektā kopā piedalās 15 augsta līmeņa amatpersonas no EDSO dalībvalstīm, tostarp bijusī Itālijas ārlietu ministre Emma Bonīno (Emma Bonino), bijušais ANO ģenerālsekretāra vietnieks francūzis Žans Marī  Gēenno (Jean-Marie Guéhenno), bijušais Ukrainas ārlietu valsts sekretārs, vēstnieks Oleksandrs Čalijs (Oleksandr Chalyi), Ivo Dālders (Ivo H.Daalder), bijušais ASV vēstnieks NATO, pašlaik Čikāgas padomes (The Chicago Council) priekšsēdētājs un Krievijas Ārlietu un drošības politikas padomes prezidija vadītājs Sergejs Karagānovs (Sergey A. Karaganov), bijušais Polijas ārlietu ministrs Ādams Daniels Rotfelds (Adam Daniel Rotfeld), kā arī diplomāti un politiskie līderi no Turcijas, Šveices, Gruzijas, Lielbritānijas, Somijas, Kazahstānas un Serbijas.

Šīs darba grupas izveide ir Šveices, Serbijas un Vācijas EDSO prezidentūru (2014-2016) iniciatīva, par ko tika paziņots 2014. gada 4. decembra EDSO ārlietu ministru padomes laikā Bāzelē, Šveicē. Paredzēts, ka darba grupa sagatavos ziņojumus. 2015. gadā aprit četrdesmit gadu kopš izveidota EDSO, kurā pašlaik ir 57 dalībvalstis.