Dalība Valsts prezidenta institūcijas 95. gadadienas pasākumos.


Ar svinīgiem pasākumiem Rīgas pilī otrdien, 14. novembrī, tika atzīmēta 95. gadadiena kopš Valsts prezidenta institūcijas izveidošanas. Valsts prezidents Raimonds Vējonis, atklājot šim notikumam veltītu konferenci, uzsvēra Latvijai nozīmīgo mantojumu, ko atstājis 1922. gada 14. novembrī pirmais Saeimas ievēlētais Valsts prezidents Jānis Čakste. 

 “Jānis Čakste ir Latvijas demokrātisko tradīciju simbols. Uzņēmies atbildību par Latviju, viņš pārliecinoši vadīja Latvijas Tautas padomi un Latvijas Satversmes sapulci ceļā uz starptautiski atzītu un demokrātisku tiesisku valsti,” teica Raimonds Vējonis, uzrunājot konferenci, kuras dalībnieku vidū bija arī Valsts prezidenti Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga un Andris Bērziņš.

Valsts prezidents uzsvēra, ka Jānis Čakste bija ielicis kārtīgus prezidentūras pamatus jau tad, kad Satversmes sapulce vēl tikai strīdējās, kādai jābūt Valsts prezidenta institūcijai. “Stipras valsts pamats ir likuma vara un tiesiskums. Tikai stipra demokrātija un tiesiska valsts var sekmēt iedzīvotāju drošību un pārticību. Mums vēl daudz darāmā, lai piepildītos Jāņa Čakstes vēlējums: “Lai šī jaunā valsts Satversme padara Latviju laimīgu un stipru!”.

Konferencē “Valsts prezidenta institūcijai – 95. Tiesiskie un juridiskie aspekti piedalījās arī Valsts prezidenti Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga un Andris Bērziņš.

Konferences ietvaros Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors Jānis Lazdiņš stāstīja par Valsts prezidenta institūcijas izveidošanu, Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valters Ščerbinskis par  Latvijas Valsts prezidentu darbību starpkaru periodā, bet Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Ainars Lerhis – par Valsts prezidenta institūciju Latvijas valstiskās nepārtrauktības aspektā.

Pēc konferences Valsts prezidenti devās nolikt ziedus pie Valsts prezidentu Jāņa Čakstes, Gustava Zemgala un Alberta Kvieša atdusas vietām.

Avots: Valsts prezidenta kanceleja: https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/rigas-pili-atzime-95-gadadienu-kops-valsts-prezidenta-institucijas-izveidosanas-25319

Foto: Valsts prezidenta kanceleja