Dalība Saeimas Juridiskās komisijas darba grupas sēdē


Vaira Vīķe-Freiberga 2016.gada 23.februārī piedalījās LR Saeimas Juridiskās komisijas darba grupas Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai sēdē.

Foto: Ernests Dinka, Saeimas Administrācija

Informācija par darba grupu Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai, protokoli, video un audio ieraksti pieejami šeit: http://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/saeimas-darbs/deputatu-grupas/darba-grupa-valsts-prezidenta-pilnvaru-iespejamai-paplasinasanai-un-ievelesanas-kartibas-izvertesana