Dalība kārtējā Saeimas sēdē par Valsts prezidenta pilnvarām likumdošanas jomā


Otrdien, 25.oktobrī, uz kārtējo sēdi sanāca Saeimas Juridiskās komisijas deputātu darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai.

Sēdes video:

Foto: Ernests Dinka, Saeimas Administrācija

29928098944_8d1e583afb_k

 

Vairāk informācijas un materiāli  par darba grupas “Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai” darbību:

http://saeima.lv/lv/par-saeimu/saeimas-darbs/deputatu-grupas/darba-grupa-valsts-prezidenta-pilnvaru-iespejamai-paplasinasanai-un-ievelesanas-kartibas-izvertesana