Dalība UNESCO konferencē Parīzē


No 3. līdz 4. martam Parīzē norisinājās UNESCO konference “CONNECTing the Dots: Options for Future Action”, kas tika organizēta, lai diskutētu par UNESCO sagatavoto pētījumu par četriem interneta izmantošanas aspektiem: pieejamību, vārda brīvību, privātumu un ētiku.
3. martā konferencē ar runu uzstājās Dr. Vaira Vīķe Freiberga.
Kopumā konferencē piedalījās apmēram 300 dalībnieki, kas pārstāvēja UNESCO dalībvalstu valdības, pilsonisko sabiedrību, akadēmisko sektoru, privāto sektoru, informācijas tehnoloģiju kopienu, starpvaldību un starptautiskās organizācijas.
/LR Ārlietu ministrijas sagatavota informācija/