Atklātā vēstule par Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukciju


05.02.2016

Atklātā vēstule

Latvijas Republikas Saeimai

Latvijas Republikas Ministru kabinetam

Rīgā, 2016.gada 5.februārī

Godātie Saeimas deputāti!

Godātie valdības ministri!

Nav šaubu, ka Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcija – Nākotnes nama un okupācijas upuru piemiņas memoriāla celtniecība ir neatliekams un svarīgs darbs, kas veicams līdz Latvijas simtgadei. 2018. gads iezīmēs robežšķirtni, jo pusi no gadu simta mēs būsim dzīvojuši paši savā neatkarīgā, demokrātiskā valstī, bet otru pusi Latvijā valdījusi okupācijas vara. Latvijas Okupācijas muzeja novecojušās un nepietiekamās telpas neļauj pilnvērtīgi pildīt muzeja svarīgāko misiju – stāstīt un atgādināt gan mums pašiem un nākamajām paaudzēm, gan pasaulei par padomju un nacistu noziegumiem pret Latvijas tautu.

Diemžēl, šobrīd Latvijas Okupācijas muzeja darbs un attīstība ir apdraudēti. Pirms desmit gadiem tika pieņemts lēmums par Okupācijas muzeja paplašināšanu atbilstoši izcilā latviešu arhitekta Gunāra Birkerta skicēm. Reti kurš projekts ir tik ilgi apspriests un vērtēts. Paliek iespaids, ka Rīgas domes institūcijas meklē visus iespējamos aizbildinājumus, lai nepieļautu Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukciju, kā arī muzeja pastāvēšanu un attīstību Rīgas centrā – Strēlnieku laukumā. Nav svarīgi, vai īstie iemesli ir estētiski, bet varbūt saistīti ar merkantilām biznesa interesēm vai ideoloģisku nepatiku pret Latvijai nozīmīgo atmiņas institūciju. Pēdējo mēnešu notikumi vedina domāt, ka tiek darīts viss, lai Nākotnes nama un ar to saistītā okupācijas upuru piemiņas memoriāla nebūtu.

Šajā muzeja nākotnei kritiskajā situācijā lūdzam Saeimu atbilstoši savām pilnvarām un atbilstoši Latvijas Okupācijas muzeja nozīmei mūsu valsts un sabiedrības dzīvē noteikt Latvijas Okupācijas muzejam nacionālo interešu objekta statusu. Mēs arī aicinām Saeimu un valdību pieņemt visus nepieciešamos lēmumus, lai Nākotnes nams un okupācijas upuru piemiņas memoriāls tiktu pabeigts līdz valsts simtgadei.

Lai būvētu nākotni, mums nepieciešama atmiņa, un viens no sabiedrības atmiņas pamatakmeņiem Latvijā ir Okupācijas muzejs, kas pastāvēšanas vairāk nekā 20 gados pieradījis savas misijas lomu un nozīmi.

Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe-Freiberga, Valdis Zatlers

Ieva Akurātere, Anita Andrejeva, Georgs Andrejevs, Baiba Bela, Līga Blaua, Daina Bleiere, Ģirts Burvis, Juris Cālītis, Ruta Dimanta, Jānis Dripe, Sarmīte Ēlerte, Andrejs Ermuiža, Dzintra Geka, Ivars Ījabs, Dainis Īvāns, Gints Jegermanis, Ieva Jurjāne, Viesturs Kairišs, Sandra Kalniete, Rudīte Kalpiņa, Krišjānis Kariņš, Māra Ķimele, Kārlis Krieviņš, Ģirts Valdis Kristovskis, Žaneta Ozoliņa, Artis Pabriks, Laila Pakalniņa, Arnis Radiņš, Ansis Reinhards, Gunārs Resnais, Baiba Rubesa, Aina Sakne, Māris Sirmais, Aivars Stranga, Pēteris Vasks, Andris Vilks, Vilis Vītols, Māra Zālīte, Asnāte Ziemele, Egīls Zirnis, Anna Žīgure, Antonijs Zunda

Rita Garklāva un Latvijas politiski represēti apvienības (LPRA) Limbažu nodaļa, Kurzemes rajona Politiski represēto klubs, LPRA Cēsu biedrība, Alūksnes un Apes novadu politiski represēto klubs “Sarma”, Bauskas politiski represēto klubs «Rēta», Zinaida Kokare un Jaunjelgavas politiski represētie, Valmieras politiski represēto biedrība, Egons Snipke un Saldus Politiski represēto biedrības biedri, Latvijas Politiski represēto apvienības Dobeles nodaļas biedri, Strenču Politiski represēto biedrības biedri, Rīgas Latgales priekšpilsētas Politiski represēto biedrība, Liepājas politiski represēto klubs, Madonas novada politiski represēto apvienībai, LPRA Kokneses novada nodaļa

Avots: http://okupacijasmuzejs.lv/aktualitates/sabiedribas-lideri-atbalsta-okupacijas-muzeju