Ārlietu ministrija sveic Vairu Vīķi-Freibergu 80. dzimšanas dienā


Ārlietu ministrijas darbinieki sūta sirsnīgus sveicienus Vairai Vīķei-Freibergai 80. dzimšanas dienā. Mēs ar gandarījumu un lepnumu atceramies kopā nostrādāto V. Vīķes-Freibergas prezidentūras laiku (1999-2007), kad tika pieņemti daudzi Latvijas drošībai un labklājībai svarīgi lēmumi gan mūsu valstī, gan starptautiski.

Vaira Vīķe-Freiberga savus sarunu partnerus allaž ir spējusi uzrunāt tādā veidā, kas liek domāt un kopīgi meklēt risinājumus. Viņas tiešums, domas skaidrība, nepiekāpība, atjautība, elegance un Latvijas interešu aizstāvība neskaitāmos gadījumos ietekmēja citu valstu vadītājus un mainīja notikumu virzienu. Daudzi kolēģi Latvijas Ārlietu ministrijā un vēstniecībās ir piedzīvojuši spilgtus un neaizmirstamus mirkļus starptautiskos forumos, divpusējo tikšanos laikā, dažāda veida sanāksmēs, kur Vairas Vīķes-Freibergas personība, runas meistarība, šarms un neizsīkstoša apņēmība atstāja būtisku iespaidu uz sarunu gaitu un Latvijai svarīgām norisēm. Viņas klātbūtne vienmēr tika pamanīta un kalpoja mūsu valsts interesēm.

1999. gadā, kad Vaira Vīķe-Freiberga kļuva par Latvijas Valsts prezidenti, vēl nebija skaidrs, vai vispār un kad Latvija kļūs par Eiropas Savienības un NATO dalībvalsti. Mums ir paveicies kopā ar Valsts prezidenti strādāt pie šo lēmumu sagatavošanas un piedzīvot mūsu valsts attīstībai un drošībai izšķirīgus mirkļus. Latvija kļuva par ES un NATO dalībvalsti 2004. gadā. Jau divus vēlāk, 2006. gadā, Rīgā notiek NATO samits.

2005. gadā ANO ģenerālsekretārs Kofi Annans, uzsākot ANO reformu procesu, lūdz Vairai Vīķei-Freibergai kļūt par viņa īpašo sūtni ANO reformu jautājumos. Vaira Vīķes-Freiberga 2006. gada jūnijā izpelnās īpašu godu, uzstājoties ar runu ASV Kongresa abām palātām. Viņa bieži uzdrīkstas pieņemt drosmīgus lēmumus. Viens no tādiem ir saistīts ar kandidēšanu uz ANO ģenerālsekretāra vietu 2006. gadā – Austrumeiropas grupa pirmo reizi ANO vēsturē izvirza savu kandidātu uz šo amatu un Vaira Vīķe-Freiberga ir pirmā sieviete, kas jebkad kandidējusi uz ANO ģenerālsekretāra vietu.

Mēdz teikt, ka V. Vīķe-Freiberga ir “uzlikusi Latviju uz pasaules kartes”. Viņas prezidentūras laikā notiek daudzu pasaules valstu vadītāju un politiķu vizītes Latvijā, un mūsu Valsts prezidente dodas divpusējās un reģionālās vizītēs, piedalās starptautiskos forumos, top runas un raksti, sniegtas neskaitāmas intervijas. Vaira Vīķe-Freiberga nerimstoši skaidro Latvijas vēstures sarežģītos jautājumus, runā par Latvijas tautsaimniecības attīstību un mudina investēt Latvijas ekonomikā. Viņa iedvesmo un kļūst par paraugu sievietēm un jaunietēm daudzās pasaules valstīs. Prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas nopelnu saraksts ir iespaidīgs.

Vienlaikus viņa turpina aktīvi strādāt starptautiski un Latvijā arī pēc prezidentūras laika. Būdama vairāku starptautisku institūciju un organizāciju vadībā, piedaloties augsta līmeņa darba grupās, Vaira Vīķe-Freiberga turpina strādāt ar Latvijai un starptautiski nozīmīgiem jautājumiem. Viņas enerģija un ieguldījums ir apskaužams.

Lepojoties un domājot par Vairas Vīķes-Freibergas devumu Latvijas ārpolitikas un valsts attīstībā, augsti novērtējam viņas dzīvesbiedra Imanta Freiberga atbalstu.

Novēlam Vairai Vīķei-Freibergai veselību, dzīvesprieku, tuvinieku mīlestību, kā arī gribu strādāt savas tautas un labākas pasaules vārdā.

Avots: Ārlietu ministrijas Komunikācijas grupa http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/58619-arlietu-ministrija-sveic-vairu-viki-freibergu-80-dzimsanas-diena