17.11.2017. Rīgas Latviešu biedrības namā norisināsies tradicionālā Labdarības balle


Dienu pirms valsts svētkiem – 17. novembrī – Rīgas Latviešu biedrības namā norisināsies tradicionālā Labdarības balle – viens no skaistākajiem un krāšņākajiem pasākumiem, kas Rīgā tiek rīkots, atzīmējot Latvijas valsts dzimšanas dienu.

Balle notiks jau sesto reizi, un, kā norāda tās rīkotāji, šā svinīgā pasākuma mērķis ir pateikties tiem, kas iesaistās labdarībā un kas dara stipru mūsu valsti un tautu. Jau tradicionāli balli ievadīs tās patroneses Vairas Vīķes-Freibergas un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Gunta Gailīša uzruna, kā arī koncerts, kurā šogad piedalīsies Latvijas Nacionālās operas solists Juris Vizbulis, deju orķestris “Mirāža”, diriģentes Lorijas Vudas vadītais Prezidiju Konventa vīru koris un dejotāji.

Kā allaž, balles atklāšanā tiks dejota tradicionālā polonēze deju orķestra “Mirāža” pavadījumā, bet vakara gaitā sekos labāko Latvijas mākslinieku – Jura Dimitera, Ivara Poikāna, Arta Butes, Jāņa Ziņģīša, Sarmītes Caunes u.c. – ziedoto gleznu izsole, vērtīgu balvu loterija, dejas un, protams, diriģenta Arvīda Platpera vadītā sadziedāšanās RLB Zelta zālē.

Kā norāda viena no balles organizatorēm – “Hotel Gutenbergs” īpašniece Mairita Solima, balles kulminācija ir viesu gājiens pusnaktī ar ziedu klēpjiem pie Brīvības pieminekļa, lai kā pirmie suminātu savas valsts 99. jubileju.

Savukārt balles patronese – Latvijas eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga – pauž: “Senais filosofs Seneka saka: “Tas, kurš dara labu citam, vēl vairāk dara labu pašam sev – ne tajā nozīmē, ka viņu par to gaidītu balva, bet gan tajā, ka apziņa, ka padarīts labs darbs, pati par sevi sniedz lielu prieku.”

Balli rīko klubi “Rotary”, “Club 41”, “Zontas” un “Lions“.

Balles norises vieta – Rīgas Latviešu biedrības nams, kas ir Latvijas valstiskuma, zinātnes, izglītības un kultūras šūpulis –, šogad svin 150. gadskārtu. kā uzsver pasākuma rīkotāji, arī šogad gleznu izsolē iegūtie līdzekļi tiks novirzīti RLB nama atjaunošana (iepriekšējās Labdarības ballēs ziedojumos iegūtie 45 000 eiro ir tikuši novirzīti šim mērķim). Līdz šim notikušajām Labdarības ballēs gūtie ziedojumi tikuši izmantoti Jaņa Rozentāla freskas izgaismošanai virs ieejas RLB nama (2012. g.); RLB vestibila un garderobes pārveidei arh. M. Pīlēna vadībā (2013. g.), RLB Karoga mastu un kāpņu margu izveidei (2014. un 2015. g.), kā arī RLB Kultūrizglītības centra kapitālajam remontam (2016. g.).

“Ballē mīļi tiks gaidīts ikviens interesents, lai mēs visi kopā varētu sagaidīt mūsu valsts 99. dzimšanas dienu,” aicina pasākuma rīkotāji. Biļetes var iegādāties “Biļešu Paradīzes” kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.

Avots: http://www.aprinkis.lv/zinas/item/40596-rigas-latviesu-biedriba-notiks-tradicionala-labdaribas-balle

Informācijai: https://labdaribasballe.lv/balle/